Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz zarządy spółek wchodzących w jej skład podjęły decyzję o zamrożeniu płac w całej grupie.

Na taką decyzję wpłynęła przede wszystkim pogarszająca się sytuacja ekonomiczno-finansowa spółek wynikająca ze zmniejszenia się produkcji stali, co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenia zapotrzebowania na węgiel koksujący. Powyższa decyzja ma na celu utrzymanie miejsc pracy w grupie. 

W przypadku JSW wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2009 roku będzie rezultatem realizacji polityki płacowej polegającej na utrzymaniu wynagrodzenia za dniówkę przepracowaną w dni robocze 2009 roku na poziomie uzyskanym w ostatnich czterech miesiącach 2008 roku.

Inf. JSW