Aleksandra Zielonka, Rafał Frydrych i Kacper Dobrowolski zostali zwycięzcami konkursu na najlepszą prezentację multimedialną ‚W poszukiwaniu nadziei’, zorganizowanego przez Hospicjum Domowe im. E. Dutkiewicza przy parafii p.w. św. Katarzyny.

Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat działalności hospicjum i wolontariatu, zwrócenie uwagi ludzi młodych na potrzeby drugiego człowieka, wykształcenie wrażliwości na cierpienie ludzkie, a także inspirowanie i zachęcanie do obserwacji otaczającego świata.

W konkursie organizowanym w ramach kampanii ‚Pola Nadziei’ wzięli udział uczniowie jastrzębskich podstawówek i gimnazjów. Do końca stycznia spłynęło na adres hospicjum dziewiętnaście prac. Komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Siwiec, Lidia Trześniewska, Izabela Biskup- Flak i Wacław Gardziejewski wyłoniła trzech finalistów:
I miejsce-Aleksandra Zielonka z Zespołu Szkół nr 8, opiekun Elżbieta Roszczak
II miejsce-Rafał Frydrych z Liceum Ogólnokształcącego nr 3, opiekun Lidia Trześniewska
III miejsce-Kacper Dobrowolski z Gimnazjum nr 10, opiekun Katarzyna Boraczewska i Małgorzata Bień

Uczniowie nagrodzonych prezentacji wykazali się empatią i dojrzałością.
Wręczenie nagród odbędzie się w maju podczas miejskiego podsumowania akcji ‚ Pola Nadziei’.
Organizatorzy już teraz zachęcają do udziału w konkursie fotograficznym, który jest organizowany pod tym samym hasłem ‚ W poszukiwaniu nadziei’.