Od 2007 roku trwa nowy okres programowania środków unijnych. O tym jak udało się wykorzystać ten czas rozmawiamy z prezydentem miasta Marianem Janeckim.

 

Czy Jastrzębie Zdrój jest przygotowane do pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych w trwającym okresie programowania?

Tak jesteśmy przygotowani i, co ważniejsze, skutecznie sięgamy po środki. Ale warto w tym miejscu zaznaczyć, że prace nad przygotowaniem niektórych projektów rozpoczęły się długo wcześniej niż okres programowania. Najlepszym przykładem jest tu Droga Główna Południowa. Samo złożenie wniosku poprzedziły przecież przygotowanie studium uwarunkowań oraz planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego przebieg drogi, wykupy gruntów, projektowanie, negocjacje w ramach Subregionu, dzięki którym udało się wpisać drogę do projektów kluczowych. Dziś czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie na budowę pierwszego etapu. Równolegle trwają prace nad przygotowaniem drugiego etapu, tak abyśmy mogli w odpowiednim czasie ubiegać się o dalsze środki.
Aktualnie trwa również procedura przetargowa na zadanie ‚Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju’. Umowa na dofinansowanie tego zadania była jedną z pierwszych podpisanych przez Marszałka Województwa w ramach programów rozwoju subregionów w województwie śląskim.

Jakie wnioski zostały jeszcze złożone?

Z tych największych o inwestycyjnym charakterze należy wymienić trzy wnioski złożone w czerwcu  ubiegłego roku są to ‚Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica’, ‚Budowa obiektów sportowych przy SP 17′,’Modernizacja basenu w ZS nr 6’. Wnioski te przeszły pozytywnie ocenę formalną, aktualnie czekamy na wynik oceny merytorycznej i ostateczną decyzję o dofinansowaniu. Mamy nadzieję, że takie decyzje pojawią się już w marcu.
Ponadto 5 lutego został złożony wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie zadania pn. ‚Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju’.A więc złożone wnioski dotyczą zarówno infrastruktury sportowej jak i dróg.

Więcej można przeczytać w najnowszym numerze Miesięcznika Informacyjnego ‚Jastrząb’