W nadchodzących tygodniach odbędą się zebrania otwarte z mieszkańcami jednostek pomocniczych miasta.

Zebrania odbywać się będą według następującego harmonogramu:
– osiedle Staszica – 31 marca, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 19,
– sołectwo Bzie – 29 kwietnia, godz. 17.00, OSP Bzie.