13 marca został złożony wniosek do Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Czeskim partnerem w projekcie jest Miasto Karwina, z którym Jastrzębie Zdrój na mocy podpisanej umowy o partnerstwie, współpracuje już 14 lat. Projekt ubiega się o 95 % dofinansowanie.

Całkowity jego koszt wynosi ponad 96 tysięcy złotych, z czego 85 % to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10 % z Budżetu Państwa oraz 5 % wkładu własnego.
Realizacja projektu pn. ‚Spotkajmy się po drugiej stronie granicy’ planowana jest w 2010 roku, wtedy też przypada 15 rocznica współpracy  partnerskiej Jastrzębia Zdroju i Karwiny. Oba Miasta na zasadzie partnerstwa realizowały ze sobą wiele wspólnych przedsięwzięć (m.in. forum przedsiębiorczości, forum ekonomiczne, projekty unijne).

Planowany do realizacji projekt będzie miał charakter kampanii promującej walory turystyczno-sportowo-rekreacyjno-kulturalne Jastrzębia Zdroju i Karwiny. Jego głównym celem będzie zwiększenie świadomości mieszkańców o atrakcyjności obu miast oraz ożywienie sąsiedzkich kontaktów. W ramach bieżącej działalności Miasta przygotowują bogate programy imprez, będące alternatywą dla biernego spędzania wolnego czasu. Istotą projektu jest promocja tych działań, co doprowadzić ma do pobudzenia aktywności jastrzębskiej i karwińskiej społeczności do korzystania z kierowanych do nich ofert po obu stronach granicy. 

W ramach realizacji projektu planuje się uruchomienie zwyczaju ‚sąsiad zaprasza’, czyli wzajemnego informowania o najciekawszych wydarzeniach turystyczno-sportowo-rekreacyjno-kulturalnych odbywających się w Jastrzębiu Zdroju i Karwinie. Projekt przewiduje organizację dwóch konkursów dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, tj. konkursu wiedzy o sąsiedzie oraz konkursu plastycznego na plakat  z okazji 15-lecia współpracy miast partnerskich. Promocja walorów obu miast odbywać się będzie podczas Dni Jastrzębia Zdroju i Dni Karwiny. Urodzinom miast towarzyszyć będzie ‚stoisko projektu’, gdzie mieszkańcy będą mogli zapoznać się z aktualną ofertą turystyczno-sportowo-rekreacyjno-kulturalną miast partnerskich oraz wziąć udział w quizach z nagrodami. Miłym akcentem w projekcie będzie uroczystość jubileuszu współpracy Jastrzębia Zdroju i Karwiny, podczas której wyróżni się osoby szczególnie zasłużone w procesie integracji obu miast. Podsumowaniem projektu będzie wydany album, który będzie miał charakter spaceru po najciekawszych miejscach Jastrzębia Zdroju i Karwiny. Publikacja zawierać będzie także informacje o wspólnie realizowanych przedsięwzięciach oraz fotoreportaż z realizacji niniejszego projektu.