‚Żołnierze wyklęci-antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku’ to tytuł niecodziennej wystawy, którą od 17 marca będzie można oglądać w Parku Zdrojowym, przed muszlą koncertową.

Na wystawę składają się zdjęcia, opisy i fotokopie dokumentów z lat 1945-1956. Przedstawiają one historię istnienia zbrojnych organizacji niepodległościowych, walczących o wolną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.

Wystawa ma być prezentowana w kilku miastach Śląska. Inicjatywę podjął Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Stowarzyszenie ‚Pokolenie’. Nasze Miasto pokryło koszt instalacji wystawy w Parku Zdrojowym.

Wystawa potrwa do 30 marca.