Trwa okres rozliczenia podatkowego, w związku z tym istnieje możliwość przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status pożytku publicznego.

 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego mogą przekazać:
‚ podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
‚ podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
‚ podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku,
‚ podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Jak przekazać 1 % podatku

1. Należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku.
Lista organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI  z dnia 31 grudnia 2008 r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. (Nr 96, poz.827). Lista znajduje się na stronie internetowej http://dokumenty.rcl.gov.pl/M2008096082701.pdf.

2. Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT – 38.
W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy:
– nazwę organizacji pożytku publicznego,
– numer KRS,
– kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Następnie Urząd Skarbowy przekaże  kwotę 1 % podatku, na  konto danej organizacji.

– 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
– W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.
– Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji.

Wykaz organizacji pozarządowych posiadających status pożytku publicznego z Jastrzębia Zdroju

– Hospicjum Domowe Im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy Parafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju – Numer KRS: 0000012970
– Jastrzębski Klub Hokejowy  GKS Jastrzębie –  Numer KRS: 0000001575
– Jastrzębska Urologia –  Numer KRS: 0000003483
– Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w polu ‚inne informacje’ dla Zarządu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju – Numer KRS: 0000225587
– Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski  (z dopiskiem w polu inne informacje ) dla Koła w Jastrzębiu Zdroju – Numer KRS: 0000012847
– Stowarzyszenie Dializowanych ‚Nephros’ z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju – Numer KRS: 0000003272
– Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej w Jastrzębiu Zdroju – Numer KRS: 0000003038 
– Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska (z dopiskiem w polu ‚ inne informacje’) dla Hufca w Jastrzębiu Zdroju – Numer KRS: 0000273051
– Fundacja do Walki z Chorobami Cywilizacji –  Numer KRS: 0000253617
– Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju –  Numer KRS: 0000051209
– Olimpiady Specjalne Polska ( z dopiskiem w polu ‚inne informacje’ dla Sekcji Terenowej ‚Wigor’ w Jastrzębiu Zdroju) – Numer KRS: 0000190280

Inne organizacje pozarządowe posiadające status pożytku publicznego

Olimpiady Specjalne Polska – KRS 0000190280