Wykładowcy z Akademii Górniczo Hutniczej oraz Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH zaprezentowali w Urzędzie Miasta niektóre z wydziałów uczelni, a także zalety tej jednej z najpopularniejszych uczelni technicznych w kraju. Spotkanie promocyjne odbyło się 20 marca w sali obrad Rady Miasta Urzędu Miasta.

Zapotrzebowanie na rynku inżynierów jest bardzo wysokie. Nie chodzi tu jednak tylko o wykształcenie. Bardzo ważne jest posiadanie wyobraźni – powiedział Stanisław Nawrat, kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego.

Uczniów jastrzębskich szkół ponadgimnazjalnych powitał prof. dr hab. inż. Stanisław Nawrat. Następnie zaprezentowano poszczególne wydziały AGH.
 
 Prezentacja Akademii Górniczo – Hutniczej
– Prorektor ds. Kształcenia – prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
Prezentacja Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
– prof. dr hab. inż. Piotr Czaja
Prezentacja Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
 – prof. dr hab. Janusz Wolny
Prezentacja Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu
– dr inż. Jan Macuda
Prezentacja Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
– dr inż. Helena Pitera