Dziś o 12.44 rozpoczęła się astronomiczna wiosna. Z tej też okazji dzieci i młodzież  jastrzębskich szkół żegnała zimę paląc bądź też topiąc Marzannę – ozdobioną kukłę ze słomy.

O godzinie 10.00 wiosnę przywitały dzieci z przedszkola nr 21. Najmłodsi, poprzebierani w kolorowe stroje, zobaczyli inscenizację na temat najpiękniejszej pory roku. Przedstawienie przygotowały opiekunki dzieci, panie Klaudia Brzoza i Marta Mróz, które prowadzą także kółko teatralne.

Topienie Marzanny to staropolski zwyczaj mający na celu pożegnanie zimy. Kukle Marzanny nadawano wiele określeń: Morena, Marzanik, Śmierztecka, Śmiertka, Śmiercicha, nawet Śmierć. Marzanna to uosobienie zimy oraz śmierci. W kolejnych stuleciach obrzęd topienia Marzanny nabierał coraz bardziej zabawowego charakteru. Obecnie to głównie zabawa dla dzieci i młodzieży.