Międzygminny Związek Komunikacyjny postanowił zreorganizować trasę popularnej w naszym mieście linii autobusowej E-3.

Zmiany będą dotyczyć przede wszystkim skrócenia trasy linii E-3 na terenie Rybnika. Przystanek ‚Rybnik 3 Maja’ będzie przystankiem zarówno końcowym, jak i początkowym. Przystanki ‚Rybnik Bazylika’, ‚Rybnik DKM’ oraz ‚Popielów Skrzyżowanie’ zostaną wyłączone z obsługi. Zmianie ulegną również godziny rozpoczęcia niektórych kursów tej linii.

Zmiany w rozkładzie jazdy obowiązywać będą od 6 kwietnia.