Do 27 marca uczniowie jastrzębskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą zgłaszać swój udział w IV Biegu Papieskim. Bieg organizowany jest corocznie przez Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w rocznicę śmierci papieża Polaka.

Celem imprezy jest uczczenie czwartej rocznicy śmierci Jana Pawła II, upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, propagowanie wartości oraz korzyści niesionych przez sport oraz popularyzacja zdrowego stylu życia i biegów masowych.

Kartę zgłoszeń oraz zgodę na udział w zawodach można pobrać ze strony szkoły www.zsnr5.edu.pl
Wypełnioną kartę należy przesłać na adres e-mail ZS nr 5: zs5@um.jastrzebie.pl

IV Bieg Papieski odbędzie się 3 kwietnia. Początek o godzinie 9.00.

Regulamin biegu —