‚Wygnańcze szlaki. Relacje uchodźców i emigrantów z Polski do Niemiec’ to tytuł najnowszej książki Adama Dyrko. Spotkanie z autorem połączone z promocją książki odbędzie się w środę, 25 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

‚Wygnańcze szlaki’ to wspomnienia uciekinierów, emigrantów i wygnańców, poczynając od lat czterdziestych, na latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku kończąc. W Niemczech żyje około dwóch milionów osób z Polski. Są wśród nich uciekinierzy, uchodźcy polityczni, wygnańcy, przesiedleńcy i emigranci. Na pytania jak i dlaczego, w jakich okolicznościach opuszczali swoją ojczyznę oraz jak adaptowali się do nowych warunków, odpowiadają na łamach książki bezpośredni uczestnicy tego exodusu. Ich, często dramatyczne, wspomnienia wypełniają lukę niewiedzy powstałą na skutek umyślnego zakłamywania naszej najnowszej historii. Latami, bowiem przemilczano lub przeinaczano rzeczywiste powody opuszczania ojczyzny przez rzesze Polaków. Książka ma charakter dokumentalny.

Adam Dyrko jest historykiem i dziennikarzem. Przed wyjazdem z Polski pracował w redakcji katowickiego ‚Dziennika Zachodniego’. Wraz z powstaniem ‚Solidarności’ aktywnie włączył się w jej działalność. Stan wojenny zastał go na zachodzie. Gdy otrzymał informacje o grożącym mu aresztowaniu, postanowił nie wracać do kraju. Współpracował m.in. z Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Radiem Wolna Europa oraz z prasą polonijną. Dał się także poznać jako aktywny działacz emigracyjny. Kieruje Polskim Klubem Katolickim w Monachium.

Spotkanie Adamem Dyrko rozpocznie się o godzinie 18.00.