Do naszych szkół i przedszkoli coraz częściej uczęszczają uczniowie przewlekle chorzy i niepełnosprawni. Nie zawsze wiemy jak zachować się w zwykłych, codziennych kontaktach z takimi osobami, których od reszty społeczeństwa nie różni nic bądź bardzo niewiele.

Apelujemy o promowanie pozytywnych wzorców zachowania w kontakcie z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, o uświadamianie dzieciom i młodzieży, jak ważne jest właściwe ustosunkowanie się do niepełnosprawnych kolegów.

Apelujemy o edukację, która sprzyja promowaniu postaw integracyjnych.

Rada Pedagogiczna i Uczniowie
Zespołu Szkół Nr 1