Usługi informacyjne między innymi z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych związanych z prowadzeniem działalności można uzyskać bezpłatnie w naszym mieście w punkcie konsultacyjnym Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A Żory.

Pomoc informacyjna udzielana w ramach punktów konsultacyjnych jest bezpłatna, skierowana do osób bezrobotnych oraz zatrudnionych, jak również przedsiębiorców.

Z wyżej wymienionych usług można skorzystać w Jastrzębiu Zdroju w Urzędzie Miasta Al. Piłsudskiego 60, w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godziny 11.00 do 15.00 oraz w drugą środę miesiąca od godziny 8.00 do 12.00.