W czwartek 26 marca pod pomnikiem poległych żołnierzy odbyła się uroczystość z okazji 64. rocznicy wyzwolenia Jastrzębia Zdroju.
W obchodach wzięli udział przedstawiciele związków kombatanckich, uczniowie jastrzębskich szkół, delegacje służb mundurowych, harcerze, przedstawiciele konsulatu Republiki Czeskiej oraz władze samorządowe Jastrzębia Zdroju, Karwiny i Hawierzowa.

– Co roku, kiedy spotykamy się na Bożej Górze wspominamy wszystkich walczących o nasze miasto. Warto pamiętać, tą jakże bliską nam kartę historii – powiedział prezydent miasta, Marian Janecki. W trakcie uroczystości odegrano hymny narodowe Polski, Czech, Ukrainy i Rosji.

W 1945 roku, w walkach o wyzwolenie ziemi jastrzebskiej poległo 900 żołnierzy armii czerwonej oraz 10 żołnierzy armii czechosłowackiej.