Ponownie jak w roku ubiegłym, od 2 kwietnia Straż Miejska w Jastrzębiu Zdroju przyłącza się do ogólnopolskiej Kampanii Parkingowej ‚Czy naprawdę chciałbyś być na moim miejscu?’.

Tegoroczna edycja Kampanii Parkingowej koncentrować się będzie na zmianach legislacyjnych w zakresie egzekwowania prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych na drogach prywatnych, w tym przede wszystkim na parkingach przy sklepach i centrach handlowych. Na płaszczyźnie lokalnej funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzić będą działania edukacyjno-prewencyjne mające na celu zmianę świadomości wśród kierowców łamiących przepisy dotyczące postoju na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.