W związku z telefonami mieszkańców miasta informujemy, że teksty ‚Urząd grozi zawaleniem’, ‚Społeczna zbiórka na halę’, ‚Kot w Jastrzębiu’ i ‚Działki do wykupu’, które ukazały się na portalu JasNet są prima aprilisowym żartem.