Do 30 kwietnia można zgłaszać kandydatów do nagrody miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej lub upowszechniania i ochrony kultury. Kandydatów mogą zgłaszać: Komisja Rady Miasta ds. kultury, dyrektorzy placówek kulturalnych, stowarzyszenia twórców i artystów oraz inne instytucje i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w kancelarii Urzędu Miasta, pokój 020, budynek A. Wnioski można otrzymać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta, pokój 205, budynek A w godz. od 7.30 do 15.30, natomiast w czwartki w godz. od 7.30 do 17.00.

Wzór wniosku.doc