Sprzęt o wartości ponad 12 tys. złotych otrzymała Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju. Sprzęt w bezpłatne użytkowanie, przekazał na ręce komendanta KMP, prezydent miasta Marian Janecki.

Komenda wzbogaciła się o aparat cyfrowy wraz z osprzętem, 5 sztuk latarek z ładowarkami, 15 sztuk nakładek sygnalizacyjnych na latarki, akumulatory oraz żarówki do latarek.

Współpracę z miastem oceniamy bardzo dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie. Staramy się pracować na wielu płaszczyznach i mam nadzieję ze przyniesie to wiele korzyści dla mieszkańców – powiedział komendant KMP Dariusz Matusiak.

Sprzęt został zakupiony przez Urząd Miasta w ramach realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa.