Dzień 22 kwietnia jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Ziemi na całym świecie. Również w naszym mieście od wielu już lat święto to jest traktowane w sposób szczególny.

Na tegoroczne obchody Dnia Ziemi w Jastrzębiu Zdroju składają się konkursy wiedzy z dziedziny ochrony środowiska. I tak 16 kwietnia odbędzie się IX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Ochrony i Kształtowania Środowiska, który przygotowano z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, 17 kwietnia odbędzie się XII Miejski Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla uczniów z gimnazjów, zaś 23 kwietnia odbędzie się VII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla uczniów ze szkół podstawowych.
Ponadto Urząd Miasta zakupi sadzonki drzew i krzewów, które przekazane zostaną placówkom oświatowym, zarządom osiedli i jednostkom organizacyjnym z terenu miasta.
Szkoły i przedszkola, które zechcą pozbierać śmieci, zostaną wyposażone w worki, a odpady  zostaną wywiezione na składowisko odpadów.