Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój wzywa właściciela pawilonu usytuowanego na działce 404/11 położonej przy ul. Wrocławskiej w Jastrzębiu Zdroju do jego rozbiórki w terminie miesiąca od daty niniejszego wezwania. Po upływie wyznaczonego terminu przedmiotowy pawilon zostanie rozebrany na zlecenie Miasta, lecz na koszt jego posiadacza, a elementy uzyskane z rozbiórki zbyte zostaną na poczet pokrycia kosztów rozbiórki. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju 409 B tut. Urzędu tel. 032 4785 273.