Od paru dni można zauważyć w naszym mieście pola żółtych żonkili. Zasadzone późną jesienią przez mieszkańców żonkile, wyrosły między innymi przy skrzyżowaniu ulicy Mazowieckiej z Al. Piłsudskiego, przy Urzędzie Miasta oraz przy Gimnazjum nr 8.

Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.
Wiosną, kwitnące żonkile mają przypominać o zbiórce funduszy na prowadzenie opieki hospicyjnej. W naszym mieście akcję tę prowadzi Hospicjum Domowe im. ks. E. Dutkiewicza SAC.
Celem akcji jest nie tylko pozyskanie środków finansowych na opiekę nad chorymi w ostatnim okresie ich życia, ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.