Powiatowy Urząd Pracy zaprasza bezrobotnych, którzy planują otwarcie działalności gospodarczej oraz pracodawców, chętnych do przyjęcia bezrobotnych na staż do składania wniosków w ramach projektu ‚Aktywni na rynku pracy’.
W ramach tego projektu w 2009 roku zostanie zorganizowanych 290 staży. Przewidziano także środki na dotacje dla 50 osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Wszyscy uczestnicy projektu mają zapewniony dostęp do usług pośredników pracy i doradców zawodowych.

Szczegółowych informacji odnośnie przewidzianych form aktywizacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy:
– w sprawie staży (informacja dla pracodawców) – pracownicy Działu Pośrednictwa Pracy i Instrumentów Rynku Pracy, pok. Nr 11, I piętro, tel. 032 47 53 012 w. 33,
– w sprawie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej – doradcy zawodowi, sala I piętro, tel. 032 47 53 012 w. 30.

W zeszłym roku w projekcie wzięło udział ponad pół tysiąca osób zarejestrowanych w urzędzie. Zrealizowano szkolenia dla 154 osób, staże dla 277, a 108 osób skorzystało z przygotowań zawodowych. W ramach projektu powstało 56 nowych firm, założonych przez osoby bezrobotne. Wszyscy uczestnicy projektu mogli skorzystać z usług pośrednika pracy i doradcy zawodowego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.