Do 11 maja Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego przyjmuje zgłoszenia do projektu Teatr Polska. Przedmiotem programu jest dofinansowanie objazdów teatrów po regionach i miastach, w których nie działają stałe, zawodowe zespoły aktorskie.

Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego w ramach programu jest konieczność podjęcia współpracy przez artystów teatru z lokalnymi władzami samorządowymi oraz placówkami kultury.

Założeniem projektu jest zarówno dotarcie do środowisk pozbawionych możliwości kontaktu z twórczością teatralną, jak i poznanie innego typu odbiorcy oraz zaktywizowanie teatru w Polsce do działalności wykraczającej poza dane miasto i konkretny budynek teatralny. Jednocześnie celem tego przedsięwzięcia jest zaprezentowanie ciekawych przedstawień szerszej publiczności. Stwarza ono również doskonałą możliwość promocji dla teatrów, reżyserów jak i aktorów.

Projekt Teatr Polska organizowany jest przez Instytut Teatralny w Warszawie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Regulamin.doc

Szczegółowe informacje.doc