Świat owadów, drobnych roślin, kropel deszczu ten ‚mini świat’, choć tak bliski fizycznie, często pozostaje nam zupełnie obojętny wręcz niezauważalny. Rozwój techniki – zwłaszcza makrofotografii – sprawia jednak, że coraz łatwiej jest go poznać i utrwalić. Na takie waśnie zdjęcia ukazujące w makroskali piękno, różnorodność czy niezwykłość otaczającego nas świata czekają organizatorzy 17. edycji Internetowego Konkursu Fotograficznego.
Maksymalnie trzy fotografie wykonane techniką cyfrową należy przesłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@um.jastrzebie.pl i opisać w mailu: temat konkursu, miejsce wykonania, co przedstawiają, imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, telefon. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia.
Komisja konkursowa oceniać będzie jakość przesłanego zdjęcia, wartość artystyczną oraz sposób ujęcia tematu. Dla zwycięzców przewidziano nagrody. Najlepsze prace będą również zamieszczone na stronie internetowej miasta www.jastrzebie.pl

Regulamin konkursu

;

(fot. Natalia Chmielowiec) – zdjęcie uzyskało II miejsce w konkursie fotograficznym ‚Wiosna ach to Ty’