Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, Władysław Stasiak oraz doradcy Prezydenta RP: Bożena Borys-Szopa i Marek Surmacz gościli w Jastrzębiu Zdroju. W Urzędzie Miasta spotkali się m.in. z władzami miasta, radnymi, przedstawicielami związków zawodowych i służb mundurowych.

Dyskusja dotyczyła m.in. kompetencji głowy państwa, sytuacji ekonomicznej naszego kraju, a także spraw rentowo-emerytalnych.

Organizatorem wizyty było jastrzębskie biuro terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ ‚Solidarność’.