Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął w dniu dzisiejszym uchwałę, w której ustalił, że w dniu 30 kwietnia i 4 maja nie będzie prowadzone wydobycie węgla. Pracownicy firmy mogą w tych dniach skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub innego przysługującego im płatnego lub niepłatnego dnia wolnego.

Powodem takiej decyzji jest sytuacja na rynku węgla i stali, która wpływa na drastyczne ograniczenie zapotrzebowania na węgiel produkowany przez kopalnie JSW.
W pierwszym kwartale tego roku sprzedaż węgla z JSW spadła o 25 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, a przychody o 31 procent. Zarząd spółki rozważa również możliwość wprowadzenia w każdym tygodniu jednego dnia bez wydobycia przez okres kolejnych dwóch miesięcy – z możliwością skrócenia lub wydłużenia tego okresu w zależności od zbytu węgla.

inf. JSW S.A.