Gminne Centrum Informacji zaprasza wszystkich mieszkańców na bezpłatne konsultacje z zakresu poradnictwa i pomocy psychologicznej. Spotkanie odbędzie się we wtorek 28 kwietnia w siedzibie GCI.

Spotkanie będzie polegało na indywidualnych poradach, które będą dotyczyć zarówno tematyki związanej z poradnictwem zawodowym jak i rozwiązywania problemów życiowych. Konsultacje w godzinach od 10.00 do 12.00 poprowadzi Jadwiga Dydo.
Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie bądź e-mailem.

Gminne Centrum Informacji mieści się w Urzędzie Miasta, pokój 003. Telefon 032 47 85 173, e-mail: gci@um.jastrzebie.pl