Już jutro 29 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się wykład ‚Egipcjanie-iskra boża czy piękny umysł?’. Tematem wykładu z cyklu ‚Spotkania z kulturą’ będzie kultura Egiptu, ze szczególnym uwzględnieniem epoki starożytnej.

Od narodzin aż do śmierci każdy aspekt życia Egipcjan podporządkowany był religii. Bogowie zapewniali równowagę i harmonię, a sami władcy nabierali boskich mocy. Należeli do egipskiego panteonu – byli pośrednikami pomiędzy poddanymi a bóstwami. Jako żywy bóg na ziemi – faraon opiekował się wszystkimi mieszkańcami Egiptu.

Wykład rozpocznie się o godzinie 11.00. Poprowadzi go Ewa Madej.