W niedzielę przypada 218. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W naszym mieście uroczystości z tej okazji rozpoczną się o godzinie 10.00 pod pomnikiem w Jastrzębiu Bziu.

W obchodach udział wezmą przedstawiciele władz miasta, związków kombatanckich, poczty sztandarowe Urzędu Miasta, służb mundurowych, a także przedstawiciele jastrzębskich szkół oraz NSZZ Solidarność kopalni ‚Jas Mos’, ‚Borynia’ i ‚Zofiówka’. Oprawę muzyczną zapewni orkiestra dęta kopalni ‚Borynia’, natomiast program artystyczny przedstawią uczniowie jastrzębskich szkół.

Z kolei o godzinie 11.00 w kościele ‚na górce’ odprawiona zostanie Msza św. w intencji Ojczyzny, po której uczestnicy uroczystości złożą kwiaty pod pomnikiem Solidarności.