Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej – po przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami kopalni – podjął dziś, czyli 29 kwietnia decyzję o doraźnym wstrzymaniu wydobycia w piątek, 8 maja. Pracownicy mogą wziąć urlop lub skorzystać z innego płatnego lub niepłatnego dnia wolnego.

 Prace w tym dniu zostaną ograniczone do związanych z konserwacją urządzeń i maszyn, remontów oraz prac wynikających z utrzymania w kopalniach bezpieczeństwa i przepisów prawa geologicznego i górniczego.
 Równocześnie zarząd podjął decyzję o bezwzględnym ograniczeniu ilości osób pracujących w soboty i niedziele do minimum wymaganego względami bezpieczeństwa zakładów. Powołany też został zespół składający się z przedstawicieli biura Zarządu i wszystkich kopalni, który zajmie się analizą ekonomiczną i wypracowaniem zasad, w oparciu, o które kopalnie będą prowadziły wydobycie przez cztery dni w tygodniu. Ograniczenie to miałoby być wprowadzone w okresie od maja do końca czerwca z możliwością przedłużenia lub skrócenia terminu obowiązywania w zależności od sytuacji rynkowej firmy.
Wcześniej zarząd spółki podjął decyzję o wstrzymaniu wydobycia w dniach 30 kwietnia i 4 maja. Został do tego zmuszony koniecznością dostosowania wielkości produkcji do możliwości zbytu węgla.

           inf. JSW S.A