W nadchodzących tygodniach odbędą się zebrania otwarte z mieszkańcami jednostek pomocniczych miasta.

Zebrania będą się odbywać według następującego harmonogramu:
– sołectwo Ruptawa – 13 maja, godz. 17.00, Dom Sołecki,
– os. Pszczyńska – 19 maja, godz. 17.00, Dom Parafialny.