Prezydent Miasta zaprasza mieszkańców Jastrzębia Zdroju do korzystania z oferty bezpłatnych badań profilaktycznych, wynikających z ‚Programu Zdrowotnego dla mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2009’.

Bezpłatne badania profilaktyczne można wykonać w następujących placówkach medycznych na terenie naszego miasta:

– Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu oddechowego wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój – NZOZ MEDICOR Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 2a. Informacja i rejestracja pod numerem telefonu: 032 47 16 924.

Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój – NZOZ OŚRODEK ZDROWIA Jastrzębie Zdrój, ul. Kusocińskiego 23 a. Informacja i rejestracja pod numerem telefonu: 032 47 64 445.

Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2009 w zakresie badań mammograficznych i sono mammograficznych – NWZOZ MEDICUS 99 Jastrzębie Zdrój, ul. Dworcowa 1/d. Informacja i rejestracja pod numerem telefonu: 032 47 64 555.

Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka narządu rodnego wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2009 – NWZOZ MEDICUS 99 Jastrzębie Zdrój, ul. Dworcowa 1/d. Informacja i rejestracja pod numerem telefonu: 032 47 64 555.

Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie czerniaka skóry wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2009 – NZOZ SANODERM Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczno – Wenerologiczna Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 2a. Informacja i rejestracja pod numerem telefonu: 032 47 15 626.

Badania finansuje Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój.

Bliższych informacji udziela Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 402 B, w godzinach pracy Urzędu, tel./fax 032 47 85 391.