Śląski Urząd Wojewódzki informuje, że 24 maja na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Repatriantów.

Bliższych informacji na ten temat udziela Dorota Bojarska, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony Urzędu Miasta, nr tel. (032) 4785309.