W związku z aktualizacją Bazy Organizacji Pozarządowych, znajdującej się na stronie internetowej www.jastrzebie.pl, organizacje pozarządowe proszone są o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Baza Organizacji Pozarządowych jest elektronicznym zbiorem danych o jastrzębskim III sektorze. Służy przede wszystkim jako źródło informacji oraz ukazuje potencjał społeczeństwa obywatelskiego. Zamieszczenie oraz bieżące uaktualnianie danych o organizacji ułatwi kontakt wszystkim osobom zainteresowanym.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach. Jeden w formie elektronicznej na adres organizacje@um.jastrzebie.pl, drugi w formie papierowej należy złożyć w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie Zdrój, pokój 210 A w terminie do 15 czerwca.

W załączeniu do pobrania ankieta
Ankieta