Prievidza jest piątym miastem partnerskim Jastrzębia Zdroju. 15 maja prezydent Marian Janecki oraz burmistrz Ján Bodnár złożyli uroczyste podpisy pod treścią umowy o partnerstwie, która została zawarta pomiędzy miastami Jastrzębie Zdrój a Prievidzą na Słowacji.

Podpisana umowa jest wyrazem woli wzajemnej współpracy poprzez podejmowanie niezbędnych kroków we wszystkich dziedzinach, tworzenie warunków dla współpracy ekonomicznej i rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska, umożliwianie szerszego kontaktu pomiędzy mieszkańcami obu miast, a także wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami i organizacjami w dziedzinie oświaty, sztuki, kultury, sportu i turystyki.

Zawarte porozumienie będzie także sprzyjało podejmowaniu działań wspierających te cele w zakresie:
 – wymiany doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania organów samorządu  lokalnego,
 – wspierania współpracy pomiędzy firmami, instytucjami i organizacjami gospodarczymi z terenu Jastrzębia Zdroju i Prievidzy,
 – wymiany informacji i doświadczeń w zarządzaniu i planowaniu rozwoju lokalnego,
 – współpracy instytucji wspierających rozwój lokalny,
 – spotkań i kontaktów pomiędzy organami i instytucjami samorządowymi,
 – pomocy przy organizowaniu wymian grup młodzieżowych i uczniowskich,
 – wspieraniu organizacji imprez kulturalnych i zawodów sportowych.
Podpisanie umowy otworzy również nowe perspektywy związane z ubieganiem się o środki pomocowe z Unii Europejskiej.

Miasto Prievidza jest położone nad rzeką Nitrą, w kraju trenczyńskim, u podnóża gór Strażowskich. Zajmuje powierzchnię 43,06 km2,  liczba mieszkańców wynosi 51 201  tyś.
Metropolia Górnej Nitry – Prievidza – jest miastem o bogatej historii, którą zapoczątkowała wspólnota zamieszkująca wzgórze Mariańskie. Kontynuowały ją grupy rzemieślników, którzy dzięki swoimi umiejętnościom i zręczności trwale zapisali się na kartach historii. Proces rozwoju i ważnych zmian społeczno-politycznych przyniósł Previdzy wiele trudności, których szczytowym punktem była tzw. Aksamitna Rewolucja pod koniec lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Przemiany te przyniosły ze sobą powiew wolności i demokracji. Pierwsze wolne wybory do samorządu miasta Prievidza odbyły się w roku 1990.

Miasto jest administracyjnym centrum regionu, w którym mieszczą się urzędy państwowe, dyrekcje znaczących przedsiębiorstw, przedstawicielstwa firm prywatnych, a także instytucje bankowe i finansowe oraz centrum oświaty, w tym szkolnictwa wyższego. Znajduje się tu wiele instytucji kulturalno-wychowawczych, społecznych i stowarzyszeń. W swoich granicach Prievidza posiada wiele terenów zielonych, którym zawdzięcza miano jednego z najbardziej zielonych miast na Słowacji. Jednocześnie jest miastem o największej powierzchni handlowej w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, z wyraźnie zaznaczoną siecią handlową, co świadczy o znaczącym udziale miasta w gospodarce nie tylko na szczeblu regionalnym, ale także krajowym.
Władze w mieście sprawuje burmistrz – Ján Bodnár oraz Rada Miasta. Prievidza nawiązała dotychczas stosunki partnerskie z następującymi miastami: Ibbenbüren (Republika Federalna Niemiec), Šumperk (Republika Czeska), Luserna San Giovanni (Włochy), Valjevo (Serbia).