Dobiegają końca prace związane z budową sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Rybnicką w rejonie skrzyżowania z ulicą Ruchu Oporu.

Roboty objęły budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej, korektę łuku na skrzyżowaniu ul. Rybnickiej z ul. Ruchu Oporu oraz przesunięcie zatoki autobusowej.

Wartość zamówienia wynosi ponad 220 tys. zł.