‚Nie martw się’, ‚Tyle jeszcze nadziei’, ‚Krzyżyk na drogę’, ‚Pogodne spojrzenie’ czy ‚Mimo Wszystko’ to tylko niektóre z dzieł ks. Jana Twardowskiego. Utwory tego wybitnego polskiego poety recytować będą uczestnicy IV Miejskiego Konkursu Recytatorskiego.
Konkurs odbędzie się 26 i 27 maja w Gimnazjum nr 8. Uczestnikami konkursu są uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z Jastrzębia Zdroju.

Celem konkursu jest upowszechnianie dorobku twórczego ks. Jana Twardowskiego, wzbudzanie zainteresowania poezją, animowanie życia kulturalnego młodzieży oraz promowanie uzdolnień recytatorskich.

Konkurs rozpocznie się o godzinie 10.00