Wydział Obywatelski Urzędu Miasta informuje, że 28 maja upływa termin składania przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania.

Również 28 maja upływa termin składania przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców.

Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim mogą skorzystać z możliwości darmowego transportu do siedziby właściwej komisji wyborczej. W tej sprawie należy zadzwonić w dniu wyborów pod numer 986 lub 032 4785290.