Wczoraj, tj. 21 maja w Urzędzie Miasta odbył się audit potwierdzający zgodność systemu zarządzania z normą ISO 9001:2000. Audit został przeprowadzony przez firmę Polski Rejestr Statków.

Auditorzy odwiedzili kilka wydziałów, badając system metodą próbkowania. Sprawdzili między innymi procesy zachodzące w wydziałach kultury i sportu, budżetu, informacji oraz podatków i opłat. Zebrane tzw. dowody z auditu pozwoliły na stwierdzenie, że Urząd Miasta spełnia wymogi normy ISO 9001:2000.

Kolejny audit zewnętrzny, który ma odbyć się w następnym roku, będzie już dotyczył spełniania przez Urząd Miasta nowej normy ISO 9001:2008.