Jeszcze tydzień trwa akcja zbierania makulatury i puszek przez przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach konkursów organizowanych przez Urząd Miasta.

Do 29 maja szkoły biorące udział w XII edycji konkursu na zbiórkę makulatury oraz IX edycji konkursu na zbiórkę puszek aluminiowych powinny dostarczyć rachunki ze sprzedaży makulatury do Urzędu Miasta do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Zgodnie z ustalonym regulaminem o kolejności zajmowanych miejsc zadecyduje ilość kilogramów zebranych puszek i makulatury w przeliczeniu na 1 ucznia bądź przedszkolaka uczęszczającego do placówki oświatowej.

Placówki, które zebrały największe ilości makulatury i puszek otrzymają cenne nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 czerwca w Urzędzie Miasta.

Inicjatorem konkursów jest Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jastrzębia Zdroju. Najważniejszym celem organizowanych konkursów jest wykształcenie wśród dzieci i młodzieży nawyku segregacji odpadów i ich selektywna zbiórka w ramach prowadzonej przez Wydział i placówki oświatowe edukacji ekologicznej.

Regulaminy konkursów —