Ponad 1,5 mln zł dofinansowania otrzyma miasto z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę obwodnicy osiedla Staszica. Wartość całego projektu to ponad 2,1 mln zł.

Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania została zamieszczona na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.silesia-region.pl.

Dofinansowanie dotyczy zadania, którego realizacja już trwa. Aktualnie trwają prace nad wykonaniem nowej drogi łączącej ul. Wrocławską z rondem na długości ok. 320 mb. Zakres robót obejmuje także nową kanalizację deszczową ze studzienkami ściekowymi, skomunikowanie ruchu pieszych poprzez budowę chodników oraz wykonanie oświetlenia całego nowego odcinka drogi.