W trosce o przekazywanie rzetelnych informacji i utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej została zmodernizowana strona internetowa GSM www.gsmjastrzebie.pl, na której w obszerny sposób przekazywane są informacje bieżące z życia spółdzielni, jak również są stale aktualizowane zapowiedzi imprez kulturalnych i sportowych, jakie odbywają się na terenie Jastrzębia Zdroju.

Nowa strona spełnia również wiele innych funkcji, jako nieliczni w Polsce wprowadziliśmy możliwość newslettera dla wszystkich zainteresowanych, nadto zgodnie z sugestiami zgłaszanymi przez internautów zmodernizowaliśmy internetowe, oficjalne Forum Mieszkańców GSM.

Prace związane z uruchomieniem strony w drodze przetargu zlecono firmie Optimal.

Strona internetowa wraz z oficjalnym forum to jedne z elementów prowadzonej transparentnej polityki informacyjnej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, bowiem prócz wykorzystania tych kanałów przekazu informacji, wydawany jest regularnie miesięcznik informacyjny ‚Twoja spółdzielnia’, również co miesiąc mieszkańcy GSM, za pośrednictwem telewizji Kanon oraz serwisu www.tvkanon.pl oglądać program informacyjny ‚Twoja spółdzielnia’.

inf. GSM