W najbliższy czwartek, 28 maja, radni spotkają się na XLII sesji zwyczajnej Rady Miasta. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XLII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji Rady Miasta.
3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
4. Zgłaszanie interpelacji.
5. Informacja przewodniczącej Rady Miasta.
6. Informacja prezydenta miasta.
7. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
8. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.
9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zadania – miesięcznik informacyjny miasta Jastrzębie Zdrój ‚Jastrząb’ za rok 2008.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad sesji.