Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza osoby bezrobotne, poszukujące pracy, młodzież, studentów, przedsiębiorców i osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji do udziału  w Europejskich Targach Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji.

Targi odbędą się 28 maja w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach (ul. Jagiellońska 25, wejście od ul. Lompy) w godzinach od 10.00 do 15.00.

Celem projektu jest ułatwienie kontaktu osobom bezrobotnym i poszukującym pracy z pracodawcami, jak również zaprezentowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość i instytucji szkoleniowych oraz promowanie samozatrudnienia.

Jest to już kolejne tego rodzaju przedsięwzięcie organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, w którym udział biorą także pracodawcy i przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia z krajów Unii Europejskiej.

Uczestnicy Targów będą mogli także wziąć udział w licznych warsztatach i spotkaniach poświęconych m.in. przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej czy programom dotacji unijnych dla przedsiębiorców. Zapraszamy do zapoznania się z programem Targów.

Program Targów oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach www.wup-katowice.pl
Patronat honorowy nad Targami objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski oraz Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, medialny: TVP Katowice, Polskie Radio Katowice, Polska Dziennik Zachodni, portal www.pracuj.pl.