Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju pozyskał ponad 750 tys. PLN na realizację trzech nowych programów aktywizacyjnych. Programy te są finansowane z rezerwy Funduszu Pracy, pozostającej w dyspozycji ministra.
 
Oferujemy wsparcie w ramach następujących programów:

– DOJRZAŁOŚĆ TO POTENCJAŁ
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus
– dotacje 4 os.
– szkolenia 15 os.
OGÓŁEM: 135,1 tys. PLN

– MŁODZI W PRACY
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku do 30 lat
– dotacje 4 os.
– staże 50 os.
OGÓŁEM: 371,7 tys. PLN

– SAMODZIELNI – WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
Program związany z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości
– dotacje 4 os.
– doposażenia 10 os.
OGÓŁEM: 250,7 tys. PLN
 
 
ZAPRASZAMY OSOBY BEZROBOTNE ORAZ PRACODAWCÓW DO UDZIAŁU W NOWYCH PROGRAMACH.
 
 

informacja: PUP