Nieczynne lodowisko ‚Jastor’ i chwilowy brak lodu wykorzystała młodzież z naszego regionu w rozegraniu VIII Regionalnego Mityngu Olimpiad Specjalnych w Jeździe Szybkiej na Wrotkach. Impreza odbyła się 28 maja pod honorowym patronatem prezydenta miasta Mariana Janeckiego.

Już o godzinie 9.00 zawodnicy rozgrzewali się przed pierwszymi startami. Następnie młodzież ścigała się jeżdżąc po specjalnie rozłożonych matach. Celem organizowanego mityngu jest popularyzacja jazdy na wrotkach wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych na ziemi śląskiej i integracja ze środowiskiem lokalnym i regionalnym.

Olimpiady Specjalne w Jastrzębiu Zdroju wzięły swój początek od momentu powstania Sekcji Terenowej ‚Wigor’ Olimpiady Specjalne-Polska powołanej przy Zespole Szkół nr 9 im. dra M. Witczaka. Sekcja Terenowa ‚Wigor’ zrzesza obecnie 40 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców, trenerów i członków wspierających.

Organizatorem mityngu byli: Sekcja Terenowa ‚Wigor’ Olimpiad Specjalnych, Zespół Szkół nr 9 oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zrealizowano ze środków budżetowych miasta Jastrzębie Zdrój.