‚Krew dla pieszego-krew dla każdego’ – pod takim hasłem pracownicy służb mundurowych oraz uczniowie jastrzębskich szkół oddawali we wtorek 2 czerwca krew. W sumie zebrano ponad 19 litrów krwi.

Rok 2009, jest rokiem pieszego. Bo właśnie piesi uczestnicy ruchu drogowego są najczęściej ofiarami wypadków drogowych. Niestety często też sami je powodują. Dlatego w całej Polsce podjęto akcję oddawania krwi w kolejnym szczytnym celu, jakim jest pomoc ofiarom wypadków. W Jastrzębiu do ogólnopolskiej akcji oddawania krwi przyłączyła się Komenda Miejskiej Policji, które jednocześnie sprawowała rolę gospodarza.

Krew oddali policjanci, strażnicy miejscy, funkcjonariusze straży więziennej oraz tradycyjnie młodzież.