‚Noc z gwiazdami’ z udziałem przedstawicieli świata polityki, kultury i sportu to przedsięwzięcie, jakie organizuje Zespół Szkół nr 10. Niecodzienna lekcja odbędzie się w piątek, 5 czerwca w budynku placówki przy ul. Szkolnej 1. Rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 16.30.

ZS nr 10 jest placówką, w której kształcą się dzieci i młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności. Od wielu lat podejmuje działania umożliwiające podopiecznym poznanie często niedostępnego dla nich świata.

‚Noc z gwiazdami’ to zajęcia edukacyjno-wychowawcze, które mają na celu przybliżenie uczniom zjawisk astronomicznych, wdrażają do obcowania z książką i słowem pisanym, przybliżają znane postaci ze świata kultury, sportu i polityki, a jednocześnie integrują społeczność.

Przedsięwzięcie połączone będzie z podsumowaniem tygodnia czytania dzieciom.