Kwietny Bieg to wyjątkowa impreza mająca na celu upamiętnienie momentu rozbudzenia ducha wolności, którego dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II w trakcie swojej Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny. 9 czerwca po godzinie 5.00 bieg odbywał się ulicami naszego miasta.

O godzinie 5.00 rano sztafeta biegnąca od Godowa dotarła do ulicy Ranoszka. Następnie w asyście policji, przemierzając ulicę Wyzwolenia i Cieszyńską, sportowcy dotarli do Zebrzydowic, gdzie nastąpiła zmiana sztafety.

Kwietny Bieg 2009 wystartował 26 maja ze Starego Sącza. Sztafeta w 15 dni ma za zadanie obiec Polskę i 10 czerwca zakończyć się ponownie w Starym Sączu. Przez dwa tygodnie wokół Polski poruszały się dwie szarfy: jedną niosą biegacze (chorążowie) Sztafety Siemaszki, drugą biegacze (chorążowie) Sztafety biegajznami.pl. Szarfy przekazywane są pomiędzy etapami (gminami – razem 200 gmin) a wewnątrz etapów pomiędzy chorążymi.